Relacja z LVI sesji Rady Gminy Powidz

W środę 3 kwietnia br. w Domu Kultury odbyła się LVI sesja Rady Gminy Powidz, podczas której podsumowano kadencję Wójta oraz Rady Gminy.

W sesji uczestniczyli: Wicestarosta oraz Radny Rady Powiatu Słupeckiego Czesław Dykszak, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem dla Środowiska” Artur Filipiak, Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk, Kierownik Posterunku Policji w Powidzu asp. Sztab. Arkadiusz Adamski, Kierownik GOPS w Powidzu Piotr Jurga, Dyrektor ZSP w Powidzu Anna Wierzbicka, Dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Powidzu Anna Wiatr.

Sprawozdania z: działalności międzysesyjnej Wójta, działalności Rady Gminy Powidz, działalności Komisji Rady, działalności Wójta Gminy Powidz za okres kadencji oraz pozostałe materiały sesyjne znajdują się pod linkiem https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/b6190e96-79b5-4

Wójt przedstawił prezentację podsumowującą kadencję, w której omówił m. in.:
– realizowane inwestycje (nie tylko w Powidzu, ale na terenie całej Gminy) w zakresie infrastruktury, turystyki oraz inwestycje i przedsięwzięcia społeczne (ponad 160 wszystkich inwestycji na ponad 100 mln zł),
– działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa,
– pozyskane w tej kadencji środki zewnętrzne (ponad 80 mln dofinansowań ze środków krajowych, środków UE, Samorządu Woj. Wlkp, WFOŚiGW),
– działalność kulturalną i działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu,
– działalność organizacji pozarządowych z terenu Gminy i przyznane im dotacje,
– działania podejmowane przez POSiR oraz kwoty wpływające do Gminy za czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości,
– działania w zakresie ochrony klimatu,
– dalsze plany i zadania Gminy na 2024 r.,
– budżet Gminy (w tej kadencji dochody Gminy od 2018 r. do roku 2023 wzrosły o 12 508 902,65 zł).

W podsumowaniu Pan Wójt zaznaczył, że była to wymagająca kadencja dla całego zespołu Urzędu Gminy z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Serdecznie podziękował pracownikom Urzędu na czele z Panią Sekretarz Beatą Kwitowską, radnym i sołtysom za dobrą współpracę i wsparcie. Jako największy sukces kadencji Wójt uznał fakt, że pomimo różnic zdań i poglądów, udało się ze wszystkimi stworzyć zgodną drużynę, która potrafi współpracować bez konfliktów. Podkreślił, że pomimo ogromu zadań i trudnych wyzwań, udało się pokonać wszystkie problemy i zrealizować tak wiele przedsięwzięć, uczciwie i z jak największym zyskiem dla lokalnej społeczności całej Gminy Powidz.

Na koniec nastąpiło uroczyste wręczenie podziękowań dla Wójta Gminy Powidz, Sekretarz Gminy Powidz, zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Galeria zdjęć znajduje się na Facebooku Gminy Powidz https://www.facebook.com/Gmina.Powidz/posts/pfbid0oxbbzZEm95RN7TqUfpEsdZiKyqHePbA5gVcVzwJVp52fzkwNTEQuP71VC1A21MxMl

Link do transmisji online https://www.youtube.com/watch?v=ctI8l6ZS7sU

Skip to content