Pracownicy Urzędu

w Powidzu

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Urzędu.

Wszelkie dane kontaktowe do wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Powidzu oraz innych jednostek organizacyjnych w Powidzu znajdują się poniżej. Zapraszamy do kontaktu!

Sieć wodociągowa i awarie

Konserwator sieci wodociągowej w m. Powidz

Jacek Gruszczyński

Telefon: 784 951 510

Konserwator sieci wodociągowej w m. Anastazewo

Damian Wiśniewski

Telefon: 533 333 176

Stanowisko ds. awarii przepompowni ścieków

Rafał Kaźmierski

Telefon: 533 984 800

Kadra kierownicza

Wójt Gminy

Jakub Gwit

Pokój nr 9 (wejście przez sekretariat)

Telefon: 63 277 62 72
Kom.: 691 621 987

E-mail: ug@powidz.pl

Sekretarz Gminy

Beata Kwitowska

Pokój nr 17

Telefon: 63 277 62 72

E-mail: ug@powidz.pl

Skarbnik Gminy

Dawid Lauer

Pokój nr 6

Telefon: 63 277 62 72

Referat organizacyjny i USC

Stanowisko ds. ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych i spraw wojskowych

Agnieszka Kowalska

Pokój nr 7

Telefon: 63 306 77 15

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych i kadr

Renata Lorencka – Horyza

Pokój nr 9

Telefon: 63 277 62 72
Tel. bezpośredni: 63 306 77 11

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Anna Sypniewska

Pokój nr 8

Telefon: 63 306 77 14

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i turystyki

Joanna Kaczyńska

Pokój nr 8

Telefon: 63 306 77 25

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy

Monika Średzińska

Pokój nr 16

Telefon: 63 306 77 19

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Monika Dudek w zastępstwie za Katarzynę Jankowską

Pokój nr 4

Telefon: 63 306 77 23

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, oc, bezpieczeństwa publicznego i informatyzacji

Krzysztof Marszałek

Pokój nr 6

Telefon: 63 306 77 20

E-mail: oc@powidz.pl

Stanowisko ds. inwestycji, remontów, gospodarki komunalnej

Marta Migdał

Pokój nr 6

Telefon: 63 306 77 20

Referat finansowo - księgowy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej w zakresie wydatków

Marzena Broniarczyk

Pokój nr 13

Telefon: 63 277 62 72 (w. 22)

Stanowisko ds. księgowości budżetowej w zakresie dochodów

Katarzyna Średzińska

Pokój nr 13

Telefon: 63 277 62 72 (w. 22)

Stanowisko ds. płacowych

Monika Józwiak

Pokój nr 5

Telefon: 63 277 62 72
Tel. bezpośredni: 63 306 77 24

Stanowisko ds. oświaty

Renata Jankowska

Pokój nr 5

Telefon: 63 277 62 72
Tel. bezpośredni: 63 306 77 24

Stanowisko ds. księgowości gospodarki komunalnej

Agnieszka Żeglarska

Pokój nr 3

Telefon: 63 277 62 72
Tel. bezpośredni: 63 306 77 16
Fax: 63 277 62 73

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Joanna Mintura

Pokój nr 3

Telefon: 63 306 77 25

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Joanna Szymańska

Pokój nr 3

Telefon: 63 277 62 72
Tel. bezpośredni: 63 306 77 25

Stanowisko ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Roksana Sucholas

Pokój nr 4

Telefon: 63 306 77 23

Stanowisko ds. sprawozdawczości i budżetu

Monika Budkiewicz

Pokój nr 13

Telefon: 63 306 77 22

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przetrzennej, Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. inwestycji

Piotr Plewa - kierownik referatu

Pokój nr 5

Telefon: 63 277 62 72 (w. 17)

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ryszard Łukowski

Pokój nr 5

Telefon: 63 277 62 72 (w. 17)

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. koordynacji robót publicznych i zaopatrzenia

Błażej Wróblewski

Pokój nr 6

Tel. kom.: +48 784 835 537
Telefon: 63 277 62 72

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. nadzoru nad wysypiskiem odpadów

Tadeusz Morzyński

Wysypisko odpadów – Ługi

Telefon: +48 668 731 971

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowisko ds. nadzoru nad oczyszczalnią ścieków

Tomasz Plewa

Oczyszczalnia ścieków – Ługi

Telefon: +48 668 731 971

E-mail: ug@powidz.pl

Konserwatorzy sieci wodociągowej - Powidz

Jacek Gruszczyński

Telefon: +48 784 951 510

E-mail: ug@powidz.pl

Konserwatorzy sieci wodociągowej - Anastazewo

Damian Wiśniewski

Telefon: +48 533 333 176

E-mail: ug@powidz.pl

Stanowiska dozorców oczyszczalni i wysypiska

Rafał Kaźmierski

Aureliusz Czech

Oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów - Ługi

Telefon: +48 668 731 971

E-mail: ug@powidz.pl

Pracownicy obsługi

Pracownik gospodarczy - sprzątaczka

Arleta Czechorowska

Kierowca autobusu

Zdzisław Nawrocki

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu

Piotr Jurga

Park Powstańców Wielkopolskich 25

Telefon: 63 249 00 09
Fax: 63 249 00 09

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

Anna Wierzbicka

Park Powstańców Wielkopolskich 1

Służby

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno

Michał Michalak

ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno

Telefon: 61 426 46 11

Placówka Żandarmerii Wojskowej

kpt. Andrzej Radziszewski - Komendant

Powidz- Osiedle 6, 62-430 Powidz

Telefon: 63 277 42 62

Posterunek Policji w Strzałkowie

Kierownik
asp. szt. Michał Malinowski

ul. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

Telefon: 47 77 38 330

Dzielnicowy
mł. asp. Łukasz Wyderkiewicz

Skip to content