Podpisanie umów na projekty w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

4 lipca 2023 r. w sali wiejskiej w Marcewku na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego, Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit wraz ze Skarbnikiem Gminy Dawidem Lauerem, uczestniczył w podpisaniu umów na projekty w ramach XIII edycji konkursu  „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Na spotkaniu obecni byli również radni: Joanna Andrzejewska i Daniel Żurek oraz sołtys sołectwa Powidz-Osiedle Kinga Świderska wraz z reprezentantami Grupy Odnowy Wsi.

Dzięki uzyskanemu dofinasowaniu  zostaną zrealizowane następujące zadania:
1) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle”
W ramach projektu powstanie drewniana wiata sześciokątna – 1 szt., utwardzony zostanie teren przy świetlicy wiejskiej – 91,4 m2, posadowiony zostanie grill murowany – 1 szt., ponadto zostaną zakupione projektor – rzutnik – 1 szt. oraz ekran – 1 szt. Realizacja zadania przyczyni się do dalszego rozwoju sołectwa oraz integracji mieszkańców.
Całkowita wartość projektu 31 656, 67 zł, kwota dofinansowania 22 085,00 zł, fundusz sołecki 9 571, 67 zł.
2) „BIELNIK – zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną”
W ramach zadania 2023 r. planuje się zakup i posadowienie następujących elementów: wiata plażowa pod strzechą z meblami – 3 kpl. (zestaw stale związany z gruntem), lampa solarna – 1 szt., zestaw zabawowy (trampolina) – 2 kpl. (związana z gruntem – zainstalowana na stałe).
Całkowita wartość projektu 65 665, 00 zł, kwota dofinansowania 45 965, 00 zł, fundusz sołecki 19 700, 00 zł.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za okazane zaufanie i wsparcie.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

logo

logo1

Skip to content