Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie polega na remoncie drogi gminnej na odcinku o długości 4,207 km. Szerokość jezdni 4,5 m, szerokość umocnionych poboczy 0,75 m. Rozpoczęcie realizacji zadania: 01.07.2022r. Zakończenie rzeczowe realizacji zadani: 31.12.2022

Przebudowa obejmuje odcinek 3 km 350 m od skrzyżowania z drogą powiatową 3040P z przebudową istniejących chodników oraz remontem dwóch przepustów

Skip to content