Inwestycje

Trwają prace końcowe na ul. Wodnej w Powidzu

Tak oczekiwana przebudowa ul. Wodnej w Powidzu zmierza ku końcowi. Na całości położona jest nawierzchnia bitumiczna. Trwają prace wykończeniowe przy chodnikach. Do posadowienia zostały lampy. Oba fragmenty ulicy są już przejezdne.Po zakończeniu robót, zgodnie ze stałą organizacją ruchu, na części.

Czytaj więcej

Kanalizacja sanitarna w Wylatkowie i Powidzu

Trwają prace nad budową kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie i Powidzu ul. Wybudowanie. To pierwsze działania dotyczące skanalizowania tej części Gminy Powidz, w zlewni Jeziora Niedzięgiel, w której znajdują się zabudowania stałych mieszkańców oraz nieruchomości rekreacyjne. Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj.

Czytaj więcej

Dokończono kanalizację sanitarną w Ostrowie

Duża inwestycja, która była realizowana w bieżącej kadencji samorządu, to dokończenie kanalizacji sanitarnej w Ostrowie. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 6 mln zł, przy około 5 mln zł dofinansowania.   Zrealizowane roboty pozwoliły objąć praktycznie.

Czytaj więcej

Ukończono rozbudowę remizy OSP i budynku ZSP

Ukończono realizację zadania ,,Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz”: rozbudowa remizy OSP w Powidzu oraz rozbudowa budynku ZSP na potrzeby klubu dziecięcego. Remizę OSP w Powidzu rozbudowano o ponad 300m2 w formie parterowej: o 2 garaże, część.

Czytaj więcej

Ruszyły prace nad dokumentacją projektową drogi powiatowej Przybrodzin-Wylatkowo

Ruszyły prace nad dokumentacją projektową przebudowy drogi powiatowej 3041P na odcinku Przybrodzin Wylatkowo wraz z budową ścieżki rowerowej. 18 marca br. w Urzędzie Gminy Powidz odbyło się spotkanie robocze z udziałem: Wicestarosty Słupeckiego Czesława Dykszaka, Dyrektora.

Czytaj więcej

Podpisano umowę z Wykonawcą mieszkań w ramach SIM

Dnia 11 marca 2024 r. w Domu Kultury w Powidzu odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu  przy ul. Polnej i ul. Witkowskiej.” Wykonawcą jest Zakład Budowlany.

Czytaj więcej

Ogłaszamy nabór wniosków na przydział mieszkań SIM

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. wraz z Gminą realizuje inwestycję mieszkaniową na terenie Powidza. Mieszkania na wynajem o przystępnym czynszu powstaną na działce przy ulicy Polnej i Witkowskiej. CEL INICJATYWY Spółka SIM, której Gmina.

Czytaj więcej

Intensywne prace na ul. Wodnej

Ruszyły prace przy przebudowie ul. Wodnej. Trwa układanie podbudowy z kamienia oraz pierwszej warstwy asfaltu. Układany jest też krawężnik między jezdnią, a chodnikiem z płyt granitowych. Przypominamy, że wykonawca jest w opóźnieniu w realizacji zadania, Wójt Jakub Gwit.

Czytaj więcej

Ukończono prace związane z budową oczyszczalni w m. Ługi

Roboty związane z realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi” zostały ukończone. Przy wszystkich obiektach wykonano prace wykończeniowe. Wybudowane zostały drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni. Wykonano przyłącze wraz ze stacją transformatową, montaż dyfuzorów.

Czytaj więcej

Trwają prace w Polanowie oraz na ul. Wodnej w Powidzu

Aktualnie wykonywane jest korytowanie dróg i układanie warstw podbudowy.Na ul. Wodnej dodatkowo układane są chodniki. Wykonawcą robót jest firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” S. C. E. J. Majdeccy. Informujemy, że Wykonawca jest w zwłoce w realizacji zadania..

Czytaj więcej
Skip to content