Mieszkania SIM

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. wraz z Gminą realizuje inwestycję mieszkaniową na terenie Powidza. Na działce przy ulicy Polnej i Witkowskiej trwa budowa mieszkań na wynajem o przystępnym czynszu.

CEL INICJATYWY

Spółka SIM, której Gmina Powidz jest udziałowcem, powstała w celu realizacji budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu.

ZAKRES REALIZACJI

W ramach realizowanej inwestycji powstanie 38 mieszkań w trzech kameralnych budynkach, 29 miejsc postojowych w hali garażowej, 47 miejsc postojowych naziemnych oraz infrastruktura towarzysząca.  Mieszkania zostaną wykonane „pod klucz”, gotowe do umeblowania i zamieszkania. Wyposażenie obejmuje białą farbę ścienną, podłogi, biały montaż wraz z bateriami, zlewozmywak z baterią kuchenną, kuchnię elektryczną z płytą ceramiczną oraz zawory do pralki i zmywarki.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

Jesienią 2022 roku SIM otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę, a Gmina Powidz pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz środki z Funduszu Dopłat (przyznane wiosną 2023 r.), które posłużą na realizację inwestycji. SIM uzyskała decyzję kredytową na preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, który – obok środków z Funduszu Dopłat – stanowi jedno z głównych źródeł finansowania inwestycji. Montaż finansowy uzupełnią partycypacje wnoszone przez przyszłych najemców.

Przyznanie kredytu pozwoliło na określenie wstępnej wysokość stawki czynszu, kaucji i partycypacji (podane wartości mają charakter orientacyjny i ulegną aktualizacji po rozliczeniu inwestycji).

PARTYCYPACJA

Przewidywana wysokość partycypacji za m2: 1393,98 zł.

Mieszkanie 30,55 m2

42 586,29 zł

Mieszkanie 47,20 m2

65 796,16 zł

Mieszkanie 59,14 m2

82 440,36 zł

CZYNSZ I KAUCJA

Przewidywana wysokość czynszu: 22,53 zł/m2. Czynsz wyliczany jest od kosztów budowy.

Mieszkanie 30,55 m2

688,29 zł

Mieszkanie 47,20 m2

1063,42 zł

Mieszkanie 59,14 m2

1332,42 zł

Kaucja wynosić będzie 3-krotność miesięcznego czynszu.

DOPŁATY DO CZYNSZU

Najemcy lokali mieszkalnych wybudowanych przez SIM będą mieli możliwość skorzystania z dopłat do czynszu. Wysokość dopłaty będzie uzależniona m.in. od ilości osób zamieszkujących lokal oraz jego powierzchni.

Progi dochodowe uprawniające do dopłat (wartości brutto):

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

7 155,48 zł

10 017,67 zł

12 879,86 zł

15 742,06 zł

18 604,25 zł

Wysokość dopłaty:

 

Stawka czynszu:

Czynsz w przeliczeniu na powierzchnię lokalu:

1 m2

22,53 zł

30,55 m2

688,29 zł

47,20 m2

1063,42 zł

59,14 m2

1332,42 zł

Liczba zamieszkujących:

1 osoba

2 osoby

3 osoby

Wysokość dopłaty:

181,80 zł

318,15 zł

454,50 zł

Szczegółowych wyliczeń wysokości dopłaty do czynszu można dokonać na stronie: https://mdr.pl/o-programie/doplaty-do-czynszu/

KRYTERIA PRZYDZIAŁU LOKALU

Osoba chcąca zamieszkać w lokalu z zasobu SIM musi spełnić łącznie następujące kryteria:

1. Przyszli najemcy nie mogą mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Powidz. Przez tytuł prawny należy rozumieć zarówno prawo własności, jak i umowę najmu, którą należy wypowiedzieć przez zamieszkaniem w SIM. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego.

2. Kryterium dochodowe:

a) dolny limit dochodowy – średni miesięczny dochód*) w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego (netto):

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 2 862,19 zł
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 2 146,64 zł;

b) górny limit dochodowy – suma miesięcznego dochodu*) gospodarstwa domowego (netto):

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 6 079,33 zł,
 • w przypadku gospodarstwa dwuosobowego – 8 511,06 zł,
 • w przypadku gospodarstwa trzyosobowego – 11 753,38 zł,
 • w przypadku gospodarstwa czteroosobowego – 13 779,82 zł,
 • w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego – 16 616,84 zł,
 • w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego – 19 453,86 zł,
 • w przypadku gospodarstwa siedmioosobowego – 22 290,88 zł.

*) definicja dochodu znajduje się w pouczeniu załączonym do wniosku

NABÓR WNIOSKÓW – NOWY TERMIN

Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 15 maja i potrwa do końca czerwca.

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Powidz, pok. nr 4 (osobiście lub przesyłką pocztową z dopiskiem „nabór”) lub poprzez: platformę ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Powidz: 69j7s0mlcu) oraz system e-Doręczeń.

Zasady naboru wniosków oraz kryteria pierwszeństwa przydziału lokali zostały określone w uchwale nr LII/442/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu oraz stosowanych kryteriów pierwszeństwa przydziału lokali.

Lista dostępnych mieszkań na stronie: https://www.simkzn-zachodni.pl/miasta/powidz/

Dokumenty do pobrania

 1. Uchwała określająca zasady naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych z zasobu SIM (Uchwała w sprawie określenia zasad naboru)
 2. Zasady najmu i partycypowania w kosztach budowy lokali mieszkalnych z zasobu SIM (Zasady najmu i partycypowania)
 3. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu SIM zlokalizowanego przy ul. Polnej w Powidzu (Wniosek o zawarcie umowy najmu)
 4. Wzór przedwstępnej umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (Wzór przedwstępnej umowy partycypacji)
 5. Prezentacja ze spotkania 07.02.2024 r. (Prezentacja – inwestycja mieszkaniowa Powidz)

Wizualizacja

Skip to content