Nauka

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

20 czerwca 2024 r., w przeddzień zakończenia roku szkolnego, społeczność ZSP pożegnała absolwentów klasy VIII. Podczas uroczystości Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit złożył uczniom najlepsze życzenia i gratulacje z okazji ukończenia szkoły podstawowej. Nie zabrakło.

Czytaj więcej

Uroczystość wręczenia stypendiów w ZSP Powidz

Dnia 20 marca 2024 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Powidzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, połączona z inauguracją Roku Polskich Olimpijczyków. Pani dyrektor Anna Wierzbicka serdecznie powitała zaproszonych.

Czytaj więcej

Sprzęt komputerowy dla świetlicy opiekuńczo- wychowawczej

W dn. 15 grudnia dostarczono nowy sprzęt komputerowy w ramach zdania: „Wyposażenie pracowni komputerowej umiejscowionej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu wykorzystywanej przez świetlicę opiekuńczo wychowawczą funkcjonującą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

Czytaj więcej

Młodzieżowe aktywizacje

Powidzka młodzież z ważnymi osiągnięciami Po roku wytężonej pracy przyszedł czas na podsumowanie udziału uczniów klasy 8 w projekcie Młodzieżowe Aktywizacje. 13 grudnia w Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, które było okazją do podsumowań, a także.

Czytaj więcej
Skip to content