Nauka

Uroczystość wręczenia stypendiów w ZSP Powidz

Dnia 20 marca 2024 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Powidzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, połączona z inauguracją Roku Polskich Olimpijczyków. Pani dyrektor Anna Wierzbicka serdecznie powitała zaproszonych.

Czytaj więcej

Sprzęt komputerowy dla świetlicy opiekuńczo- wychowawczej

W dn. 15 grudnia dostarczono nowy sprzęt komputerowy w ramach zdania: „Wyposażenie pracowni komputerowej umiejscowionej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu wykorzystywanej przez świetlicę opiekuńczo wychowawczą funkcjonującą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

Czytaj więcej

Młodzieżowe aktywizacje

Powidzka młodzież z ważnymi osiągnięciami Po roku wytężonej pracy przyszedł czas na podsumowanie udziału uczniów klasy 8 w projekcie Młodzieżowe Aktywizacje. 13 grudnia w Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, które było okazją do podsumowań, a także.

Czytaj więcej
Skip to content