Dotacje celowe z budżetu państwa

Zadanie obejmuje realizację w formule zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni ścieków o średniej dobowej przepustowości 1250 m3 , z wszystkimi elementami, które pozwolą na jej rozbudowę do większej przepustowości oraz nadzór nad budową.

Skip to content