Badanie ankietowe GUS: Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie Gminy Powidz realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach
rolnych (AK-R).

Metoda badania

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
– samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl,
– rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
– samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl,
– rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 26 do 31 stycznia 2024 r.

Zakres zbieranych informacji

– informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
– rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
– rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
– ocena sytuacji gospodarstwa rolnego,
– prognoza sytuacji gospodarstwa rolnego,
– obrót gruntami rolnymi w ciągu ostatniego półrocza.

Kim jest ankieter statystyczny?

Ankieter statystyki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok.

Skip to content