Wielkanocny konkurs dla KGW

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w „Konkursie z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną”

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
– kategoria I: Potrawa wytrawna
– kategoria II: Potrawa na słodko
– kategoria III: Palma Wielkanocna

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu, poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu (poniżej do pobrania).

Dokumenty można składać:
1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną;
2. Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Na kopercie należy dopisać: Konkurs z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną;

3. Za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 1 marca 2024 r.

WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić tylko jedną potrawę, tylko na jedną z dwóch kategorii, oraz tylko jedną palmę wielkanocną.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 9 marca 2024 r. w Hali Sportowej (przy orliku) Nowe Osiedle 11 w Rychtalu (województwo wielkopolskie, powiat kępiński).

W przypadku potraw, ocenie poddany zostanie sposób prezentacji potrawy, w tym: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania oraz walory smakowe i zapachowe. W przypadku Palmy Wielkanocnej ocenie poddana zostanie: estetyka wykonania, trwałość konstrukcji, kreatywność, a także związek
z regionem i jego tradycjami.

Kapituła konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz do 7 wyróżnionych uczestników w każdej z kategorii. Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

Zachęcamy nasze koła gospodyń do wzięcia udziału!

Szczegółowe informacja oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.umww.pl/wielkanocny-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Skip to content