Ogłaszamy nabór wniosków na przydział mieszkań SIM

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. wraz z Gminą realizuje inwestycję mieszkaniową na terenie Powidza. Mieszkania na wynajem o przystępnym czynszu powstaną na działce przy ulicy Polnej i Witkowskiej.

CEL INICJATYWY

Spółka SIM, której Gmina Powidz jest udziałowcem, powstała w celu realizacji budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu.

ZAKRES REALIZACJI

W ramach realizowanej inwestycji powstanie 38 mieszkań w trzech kameralnych budynkach, 29 miejsc postojowych w hali garażowej, 47 miejsc postojowych naziemnych oraz infrastruktura towarzysząca.  Mieszkania zostaną wykonane „pod klucz”, gotowe do umeblowania i zamieszkania. Wyposażenie obejmuje biały montaż wraz z bateriami, zlewozmywak z baterią kuchenną, kuchnię elektryczną z płytą ceramiczną oraz zawory do pralki i zmywarki.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

Jesienią 2022 roku SIM otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę, a Gmina Powidz pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz środki z Funduszu Dopłat (przyznane wiosną 2023 r.), które posłużą na realizację inwestycji. Obecnie SIM finalizuje proces ubiegania się o preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, który – obok środków z Funduszu Dopłat – stanowić będzie jedno z głównych źródeł finansowania inwestycji. Montaż finansowy uzupełnią partycypacje wnoszone przez przyszłych najemców.

Spółka określiła wstępną wysokość stawki czynszu, kaucji i partycypacji (poniższe wartości mają charakter orientacyjny i ulegną zmianie):

PARTYCYPACJA

Mieszkanie 30,55 m242 586,29 zł
Mieszkanie 47,20 m265 796,16 zł
Mieszkanie 59,14 m282 440,36 zł


CZYNSZ I KAUCJA

Przewidywana wysokość czynszu: 22,53 zł/m2. Czynsz wyliczany jest od kosztów budowy.

Kaucja wynosić będzie 3-krotność miesięcznego czynszu.

DOPŁATY DO CZYNSZU

Najemcy lokali mieszkalnych wybudowanych przez SIM będą mieli możliwość skorzystania z dopłat do czynszu. Wysokość dopłaty będzie uzależniona m.in. od ilości osób zamieszkujących lokal oraz jego powierzchni.

Progi dochodowe uprawniające do dopłat (wartości brutto):

Wysokość dopłaty:

Szczegółowych wyliczeń wysokości dopłaty do czynszu można dokonać na stronie: https://mdr.pl/o-programie/doplaty-do-czynszu/

KRYTERIA PRZYDZIAŁU LOKALU Z ZASOBU SIM

Osoba chcąca zamieszkać w lokalu z zasobu SIM KZN Zachodni musi spełnić łącznie następujące kryteria:

1. Przyszli najemcy nie mogą mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Powidz. Przez tytuł prawny należy rozumieć zarówno prawo własności, jak i umowę najmu, którą należy wypowiedzieć przez zamieszkaniem w SIM. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego.

2. KRYTERIUM DOCHODOWE:

 1. dolny limit dochodowy – średni miesięczny dochód*) w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego (netto):
  – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 2 862,19 zł,
  – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 2 146,64 zł;
 2. górny limit dochodowy – suma miesięcznego dochodu*) gospodarstwa domowego (netto):
  – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 6 079,33 zł,
  – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego – 8 511,06 zł,
  – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego – 11 753,38 zł,
  – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego – 13 779,82 zł,
  – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego – 16 616,84 zł,
  – w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego – 19 453,86 zł,
  – w przypadku gospodarstwa siedmioosobowego – 22 290,88 zł.
  *) definicja dochodu znajduje się w pouczeniu załączonym do wniosku

NABÓR WNIOSKÓW

Zasady naboru wniosków, a także kryteria pierwszeństwa przydziału lokali zostały określone w uchwale nr LII/442/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu oraz stosowanych kryteriów pierwszeństwa przydziału lokali.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 26 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Powidz, pok. nr 4 (osobiście lub przesyłką pocztową z dopiskiem „nabór”)

lub poprzez:

platformę ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Powidz: 69j7s0mlcu)

oraz system e-Doręczeń

Termin dyżurów z przedstawicielami SIM zostanie ogłoszony po uzgodnieniu terminu z prezesem spółki SIM „KNZ – Zachodni”.

Więcej informacji o inwestycji i zasadach działania SIM dostępnych na stronie: https://www.simkzn-zachodni.pl/miasta/powidz/

PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content