Widowisko liryczno-muzyczne w Powidzu

20 czerwca 2024 r. w Domu Katolickim w Powidzu mieliśmy okazję obejrzeć niezwykły spektakl liryczno-muzyczny SONETY w wykonaniu młodzieży krymskotatarskiej, ukraińskiej, białoruskiej i polskiej.
Widowisko zostało opracowane na podstawie poezji Adama Mickiewicza i Łesi Ukrainki oraz muzyki krymskotatarskiego kompozytora Fikreta Saledinova.
Nad przygotowaniami i promocją czuwali pan Rafał Marcinkowski oraz reżyser Marek Bula.

Dzień wcześniej Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit spotkał się z młodzieżą, która od kilku dni przygotowywała się w Powidzu do spektaklu. Wójt opowiedział grupie ciekawostki na temat Powidza oraz rozmawiał z młodzieżą na temat ich wrażeń z pobytu i pracy w tym urokliwym miejscu. Wrażenia naszych gości były bardzo pozytywne. Przy okazji spotkania, grupa zaprezentowała fragment występu, w którym każdy przedstawił się i opowiedział o swoim pochodzeniu oraz zainteresowaniach.

Podczas spektaklu młodzież przedstawiła krótkie biografie wspomnianych wyżej artystów oraz ich wybrane utwory, m. in. „Sonety Krymskie” Mickiewicza czy „Krymskie Odgłosy” Łesi Ukrainki.
Nokturny krymskotatarskiego kompozytora wykonał jego prawnuk – Rustem Emiratli.
Oprócz tego, w widowisku pojawiły się ciekawe choreografie, piosenki oraz nagrania (m. in. na tle Jeziora Powidzkiego), w których młodzi aktorzy opowiadali o swoich domach i tęsknocie za ojczyzną.
Teksty i wypowiedzi powstały przy współpracy z młodzieżą, grupa na przygotowanie całego spektaklu miała tylko 12 dni!

Dziękujemy, że mogliśmy zobaczyć tak niezwykłe widowisko, przygotowane przez bardzo pozytywne i zaangażowane osoby. Miło widzieć, że młodzi ludzie mają pasję i zapał do tworzenia oraz że są tak otwarci na innych, chociaż, jak wspominali podczas występu, w Polsce też zdarzały im się trudne momenty z powodu odmiennej narodowości.

Mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Zapraszamy do Powidza!

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach XVIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży oraz ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach Konkursu Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy 2024.

Skip to content