Dalsze postępy na placu budowy w Ługach

Trwa realizacja największej inwestycji w historii Gminy Powidz – budowy nowej oczyszczalni ścieków w Ługach. Prace postępują zgodnie z harmonogramem robót.

Aktualnie trwają prace przy budynku socjalno-technicznym. W trakcie obsypywania są zbiorniki SBR. Pozostał do wykonania pomost techniczny na końcu ścian żelbetowych. Zamontowano słupy żelbetowe wiaty osadowej. Pozostało ich spoinowanie i zabetonowanie kotew. Wymurowano ściany budynku – hala odwodnienia osadu. Przy budynku  oczyszczania mechanicznego trwa murowanie ścian, wymurowano kanał w posadzce. Wykonywana jest instalacja kanalizacji międzybudynkowej.

Nowa oczyszczalnia w technologii SBR pozwoli zabezpieczyć potrzeby rozwijających się obszarów wojskowych oraz komunalne, a ścieki będą oczyszczane w skutecznej technologii.

Wykonawcą jest IZBRUK Zakład Ogólnobudowlany Maciej Rybicki.

Nadzór sprawuje zespół inspepktorów – Śmigiel Firma Projektowo Budowlana Piotrowice.

Zadanie z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.


 

oczyszczalnia sciekow lugi3-1

Dodaj komentarz

Skip to content