Granty PPGR- obowiązek złożenia oświadczenia

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu, zgodnie z założeniami, otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Oświadczenia można składać osobiście w biurze nr 11 Urzędu Gminy Powidz, listownie na adres: Urząd Gminy Powidz, 62-430 Powidz, ul. 29 Grudnia 24, z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie- Granty PPGR” lub poprzez elektroniczną platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym.

Prosi się o dostarczenie wypełnionych Oświadczeń w terminie do 9.06.2023 r.

Dodaj komentarz

Skip to content