Spotkanie z sołtysami

Dnia 11 lipca br. do Urzędu Gminy Powidz, na zaproszenie Wójta Gminy, przybyli Sołtysi Gminy Powidz. W spotkaniu uczestniczyli także: Sekretarz Gminy – pani Beata Kwitowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Powidz – pani Anna Wiatr, Dyrektor Domu Kultury – pan Robert Czechorowski oraz inspektor ds. obsługi rady pani Monika Średzińska.

Spotkanie było okazją do poinformowania o wydarzeniach kulturalnych, które będą miały miejsce w Gminie w najbliższym czasie. Wstępnie ustalono, że tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbędą się w dniu 9 września br. w Ostrowie. Szczegóły wydarzenia zostaną ogłoszone w drugiej połowie sierpnia.

Uzgodniono terminarz tegorocznych zebrań wiejskich związanych z uchwaleniem wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego (zebrania wiejskie rozpoczną się od dnia 28 sierpnia br.). Podkreślono, że fundusz sołecki to szansa na realizację zadań i ciekawych inicjatyw służących poprawie warunków życia mieszkańców. W toku dyskusji w tym temacie zebrani na spotkaniu przedstawiciele sołectw wspólnie uznali, że każde z sołectw mogłoby przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na remont pomieszczeń Strażnicy w Powidzu, w związku z pojawieniem się szansy na utworzenie w tym miejscu stałego  całorocznego posterunku Policji.

Spotkanie było okazją do zgłoszenia bieżących spraw porządkowych dotyczących np. parkowania, oznakowania, czy utwardzania dróg. Sołtysom zostały udzielone także informacje na temat świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, od dnia 1 lipca 2023 r. sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęli wiek emerytalny mogą wnioskować do KRUS-u o przyznanie dodatku do emerytury).

Dodaj komentarz

Skip to content