Nieprzerwane prace w Ługach


Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie oczyczalni ścieków w m. Ługi. Roboty dotyczą: zbiornika retencyjnego (zabetonowano płytę stropową zbiornika); zbiorników SBR (części wykonanowo betonowanie ścian. Trwają prace przy zbrojeniu i szalowaniu drugiej, wyższej części ścian), budynku socjalno-technicznego (wymurowano ściany działowe budynku, zamontowano okna); wiacie osadowej (wykonano zbrojenie fundamentów wiaty).

Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada br.

Zadanie jest dofinansowane ze środków dotacji celowej z  budżetu państwa. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany.


oczyszczalnia sciekow lugi3-1

Dodaj komentarz

Skip to content