To był bezpieczny sezon nad wodą

Podsumowanie w zakresie bezpieczeńswa

W dniu 11 września 2023 r., w Rotundzie przy OW Łazienki zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące sezon letni ’23 w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Na wspólne zaproszenie Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita oraz Wójta Gminy Ostrowite Mateusza Wojciechowskiego, na spotkaniu pojawili się:

Andrzej Grzeszczak – Kierownik wydziału spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy,
Małgorzata Chuda – Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Zarząd Rejonowy w Koninie,
insp. Roman Ciesielczyk – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy,
asp. szt. Michał Malinowski – Kierownik Posterunku Policji w Strzałkowie,
st. kpt. Robert Leszczyński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,
dh Michał Wysocki – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu
dh Mateusz Morzyński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu,
Arkadiusz Rożek – Kierownik drużyny WOPR
Paweł Cierniak – Kierownik drużyny WOPR
Beata Kwitowska – Sekretarz Gminy Powidz
Michał Białek – Specjalista ds. ochrony przyrody z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Michał Laskowski z PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Słupca,
Andrzej Świątek – Przewodniczący Rady Gminy Ostrowite,
Beata Mierzejewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostrowite,
Lidia Piguła – Kierownik referatu gospodarki komunalnej, przestrzennej i ochrony środowiska w UG Ostrowite,
Krzysztof Marszałek – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC, bezpieczeństwa publicznego i informatyzacji w UG Powidz

Na wstępie Wójt Gminy Powidz wyraził głębokie podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w skuteczne zabezpieczanie Jeziora Powidzkiego. Niewątpliwie najważniejszym podsumowaniem działań w tegorocznym sezonie jest z fakt, iż nie odnotowano na akwenie żadnych zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym ani poważniejszych incydentów zagrażających życiu ludzi.

Liczebny zespół osób patrolujących jezioro staje się naszą wizytówką bezpieczeństwa – są to drużyny WOPR pod kierownictwem Pawła Cierniaka, Arkadiusza Rożka, Huberta Pająka, Marka Miczyńskiego, Tomasza Rutkowskiego, Jerzego Górczyńskiego i Dawida Dorociaka, patrole Policji, w tym z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu przy wsparciu Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownicy zabezpieczający plaże.

W toku wymiany doświadczeń poświęcono czas na omówienie funkcjonalności aplikacji WOPRu służącej ratownictwu, która okazała się być doskonałym uzupełnieniem narzędzi dla wodniaków. Wskazano jednocześnie na problemy z lokalizowaniem łodzi i ponownie – po kilku latach – powrócił pomysł stworzenia mapy jeziora z wyraźnym podziałem na sektory, dzięki czemu poszkodowanym lub świadkom zdarzeń byłoby łatwiej określić swoją lokalizację, a służby zredukowałyby czas reakcji na zdarzenie.

W sezonie letnim 2023 nadal mieliśmy do czynienia z kontrolami policyjnymi, w toku których padały mandaty karne za wykorzystywanie na łodziach silników spalinowych. Choć dzięki kontrolom i prewencji, żegluga tego typu występuje u nas coraz rzadziej, to cały czas należy utrzymywać poziom kontroli szczególnie skupiony na ochronie samego jeziora – w końcu doskonałą jakość wody w Jeziorze Powidzkim, jaką zachwycały się ostatnio największe media w kraju, w największej mierze zawdzięcza się strefie ciszy, jaką nasz akwen jest objęty.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 85000 zł oraz pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70000 zł z przeznaczeniem na zakup nowej łodzi ratunkowej. Planuje się zrealizować zakup do końca 2023 roku.

Obiecująco wygląda również działalność WOPRu w Bazie Ratownictwa Wodnego w Przybrodzinie przy nadzorze prezes Małgorzaty Chudej. Szkolenia i kursy organizowane przez jednostkę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, rówież wśród młodych, a z zapewnień Prezes wynika, iż działania Bazy dopiero nabierają tempa.

Wspólnie dowodzimy po raz kolejny, że międzyinstytucjonalna współpraca jest kluczem do podejmowania efektywnych działań, których nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie ludzi. Dziękujemy!

Skip to content