Podpisanie umowy dotacyjnej na rok 2023 dla zdania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi”

25 września 2023r. podpisana została umowa dotacyjna na rok bieżący dla zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi.

Podpisania na terenie budowy w m. Ługi dokonali Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski, Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit oraz Skarbnik Gminy Powidz Dawid Lauer.

Obecni byli również: Przewodniczący Rady Gminy Powidz Filip Muszyński, wiceprzewodniczący Rady Józef Nowak i Michał Nawrocki, Sekretarz Gminy Powidz Beata Kwitowska, Kierownik działu inwestycji i ochrony środowiska Urzędy Gminy Piotr Plewa, pracownicy Urzędu Joanna Kaczyńska i Marta Szczepańska, sołtys sołectwa Ługi Janusz Konieczka, właściciel głównego wykonawcy – przedsiębiorstwa Izbruk Zakład Ogólnobudowalny Maciej Rybicki, inspektor nadzoru Przemysław Żurawicki.

Spotkanie rozpoczął rzecznik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Władczyk, witając przybyłe osoby.

Wójt Jakub Gwit w swoim wystąpieniu podkreślił, że chociaż Gmina Powidz jest niewielka, musi realizować duże wyzwania i wykonuje zadania nie tylko mieszkańców, ale też nieruchomości letniskowych czy strony wojskowej. Wójt zaznaczył, że tej specyfiki nie uwzględniają ustawowe kryteria świadczące o bogactwie gmin, a budowa nowoczesnej oczyszczalni w m. Ługi stanowi dodatkowe wyzwanie. Włodarz gminy wspomniał, iż żadna z inwestycji nie doszłaby do skutku bez odpowiedniego wsparcia, które otrzymujemy między innymi ze środków budżetu Państwa. Wójt dodał również, że łącznie w tej kadencji pozyskano z różnych źródeł zewnętrznych ponad 70 mln zł.

„Rozwój Gminy Powidz to rozwój wojska, turystyki, infrastruktury, a więc i rozwój lokalnej gospodarki. Dziękujemy za dofinansowanie naszego projektu i za współpracę. Dzięki wsparciu jesteśmy gotowi podejmować dalsze działania.” – mówił wójt.

Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska wspominała, że w grudniu ubiegłego roku uczestniczyła w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego na oczyszczalni, a obecnie inwestycja zmierza już ku końcowi.

Wicewojewoda zauważyła, że nowa oczyszczalnia będzie służyć nie tylko mieszkańcom gminy, ale również przyczyni się do rozwoju obszarów wojskowych i turystyki. Wspomniała też, że rządowe programy oferują dużo środków, szczególnie dla małych gmin, co umożliwia poprawę warunków życia na tych obszarach.

„Dziękuję wójtowi i samorządowi za dobrą współpracę. Gratuluję tak skutecznego aplikowania o dofinansowania, które nie raz były już przyznawane w państwa gminie. Widać tutaj rozwój i duże zmiany. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, żeby wspólnie otwierać inwestycje.” – podsumowała wicewojewoda.

Przypomnijmy, że budowa oczyszczalni to największa inwestycja w historii Gminy Powidz. Oczyszczalnia charakteryzuje się średnią dobową przepustowością 1250 m3. Zaprojektowana została z wszystkimi elementami, które w razie potrzeby umożliwią jej rozbudowę do większej przepustowości.

Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi” zgodnie z podpisaną umową z dn. 25.09.2023r. zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 519 358,68 zł.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na facebooku Gminy Powidz – https://www.facebook.com/Gmina.Powidz/posts/pfbid02tw8b4dguTKcugXtMCmKzGby1gx7jugkrkaHh8pTu63wDHcCTT3vixJZN6KrrcgCol

Skip to content