Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób doznających przemocy

PUNKT KONSULTACYJNY

DLA  OSÓB UZALEŻNIONYCH  I    WSPÓŁUZALEŻNIONYCH   ORAZ   OSÓB DOZNAJĄCYCH  PRZEMOCY

DZIAŁAJĄCY  W  RAMACH  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  NA  ROK  2023

BĘDZIE   CZYNNY

OD DNIA   8  LISTOPADA DO KOŃCA ROKU

W   ŚRODY

W  GODZ.   16.00 – 18.00

W   KAWIARENCE DOMU KULTURY  W  POWIDZU ( WEJŚCIE OD STRONY BIBLIOTEKI )

PUNKT    KONSULTACYJNY    PROWADZI

SPECJALISTA    TERAPII    UZALEŻNIEŃ  – AGATA   KABACIŃSKA

Skip to content