Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 30 października 2023r. odbyło się spotkanie, na którym wójt Gminy Powidz Jakub Gwit powołał Zespół Interdyscyplinarny. Obowiązek powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem powołania Zespołu jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz planowanie i przeprowadzenie działań pomocowych (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Do zadań Zespołu należy m. in. koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykrywanie problemów przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, a także rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

W skład powołanego Zespołu wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kuratorzy sądowi.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Powidz przedstawia się następująco:

  1. Magdalena Kosecka – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu
  2. Magdalena Lauer – przedstawiciel oświaty, Kierownik Świetlicy ZSP w Powidzu
  3. Anna Wachońska – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Powidz
  4. mł. asp. Łukasz Wyderkiewicz – dzielnicowy (rejon Gminy Powidz) Posterunku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy
  5. Piotr Kosowski – przedstawiciel ochrony zdrowia, Kierownik Przychodni Zdrowia w Powidzu
  6. Katarzyna Wziętek – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy
  7. chorąży Tomasz Polocki oraz plutonowy Marcin Macieja – przedstawiciele Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu
  8. Michał Nawrocki – przedstawiciel organizacji pozarządowej OSP w Powidzu
  9. Piotr Jurga – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu

Spotkanie było również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych i podziękowania za podjęcie trudu i odpowiedzialności, jaka wiąże się z pracą w Zespole.

Skip to content