Trwają prace związane z realizacją inwestycji

1. Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz” – Rozbudowa budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego obejmująca roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i zakup wyposażenia oraz rozbudowa remizy OSP wraz z termomodernizacją.
Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przy budynku ZSP wykonano w całości pokrycie dachowe, taras oraz schody i podjazd przed częścią frontową budynku. Wprawione zostały okna. Wykonywane są tynki wewnątrz budynku. Zamontowane zostały rolety zewnętrzne. W najbliższym czasie planowany jest montaż ogrzewania podłogowego oraz wykonanie przyłącza do zasilenia budynku.

W remizie OSP wykonano część elewacji oraz posadzki wewnątrz budynku, zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu, wykonano instalacje elektryczne podtynkowe, hydrant oraz uziemienie i zwody pionowe izolacji odgromowej, zamontowano rolety zewnętrzne.

2. Zadanie pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz”.
Zadanie wsparte ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Na placu budowy w Przybrodzinie posadowione zostały kontenery. Wykonano pionowanie lamp. Wymieniono stoiska dla sędziów oraz dostarczono stół do teqballa.

Przy pomostach na „Łazienkach”  trwa szlifowanie pali i docinanie kleszczy do montażu. Wstępnie zaakceptowano pręty. Planowane jest wykonanie drabinek posiadających różną ilość szczebelek w zależności wysokości lustra wody.

Skip to content