Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Powidz serdecznie zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych działalnością pożytku publicznego, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Konsultacje prowadzone będą w formie bezpośredniego otwartego spotkania, które odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. w Sali Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Powidzu o g. 14:00.

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.powidz.pl, stronie BIP Urzędu Gminy Powidz.

Na konsultacje zapraszamy wszystkich społeczników z gminy Powidz – aktywnych mieszkańców, którym na sercu leży dobro ich „Małej ojczyzny”, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora.

Skip to content