Gmina Powidz dobra do życia

Gmina Powidz po raz kolejny znalazła się wśród laureatów rankingu „Gmina dobra do życia” opublikowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Zajęła 23. miejsce w Wielkopolsce, 25. miejsce wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców oraz 189. miejsce w kraju.

Ranking „Gmina dobra do życia” jest corocznym ogólnopolskim zestawieniem, badającym jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Został opracowany we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Wyniki oparto o analizę 63 różnych kryteriów m. in.:  zamieszkanie, pracę, spędzanie wolnego czasu przeznaczonego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, liczbę wydarzeń kulturalnych, dostępność obiektów sportowych, walory estetyczne krajobrazu, itd. Laureatów wybierano w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Skip to content