Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

Minęło ponad pięćdziesiąt, a nawet sześćdziesiąt lat od kiedy połączył ich los. Kiedy to z nadzieją i miłością powiedzieli sobie sakramentalne „tak” oraz składali z ufnością przyrzeczenie, że będą dzielić dobre i złe chwile, wspomagać się i wspólnie przeżywać radość do końca swoich dni.

21 listopada 2023 r. w Domu Kultury w Powidzu świętowaliśmy Jubileusz Złotych oraz Diamentowych Godów małżeńskich. Na uroczystość przybyli Dostojni Jubilaci, którzy w 2023 roku obchodzili 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego.

Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili: Państwo Bolesława i Stanisław Łukowscy oraz Państwo Halina i Witold Boruccy.
Jubileusz Złotych Godów świętowali: Państwo Łucja i Tadeusz Adamczyk, Państwo Teresa i Tadeusz Gołębiak, Państwo Maria i Jan Strzelczyk, Państwo Barbara i Cyryl Szuster, Państwo Felicja i Marian Barczak oraz Państwo Barbara i Marek Roszak.

Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit w imieniu społeczności lokalnej Gminy Powidz pogratulował Jubilatom i podziękował za dawanie pięknego przykładu życia młodszym pokoleniom. Podkreślił, że w ciągu minionych pięćdziesięciu i sześćdziesięciu lat zmieniały się systemy polityczne i gospodarcze oraz miały miejsce różne wydarzenia. Jednak mimo tego małżonkowie przez cały czas szli przez życie razem, udowadniając, że małżeństwo i rodzina są silniejsze niż wszystkie systemy.
Wójt dziękował także za aktywność i zaangażowanie Jubilatów, którzy działają na rzecz innych w kołach gospodyń, OSP, chórze, stowarzyszeniach czy środowisku rolniczym. Wspomniał szczególnie Panią Felicję Barczak, która w 1995 r. pełniła obowiązki sekretarza Urzędu Gminy Powidz.
Na koniec wójt życzył Dostojnym Jubilatom dużo zdrowia, wytrwałości i radości. „Niech ten Jubileusz umacnia Wasze małżeństwa na dalsze lata!”

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Gminy Powidz Filip Muszyński, który w imieniu radnych i sołtysów Gminy Powidz złożył małżonkom serdeczne życzenia. Następnie wraz z Sekretarz Gminy Powidz Beatą Kwitowską i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Powidzu Agnieszką Kowalską dokonał uroczystego aktu wręczenia medali.

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, nagradzane są specjalnym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal ten ma kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis: „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej strony dwie srebrzyste róże.

Uroczystość uświetniły występy Dominiki Grylewicz, Alicji Petelskiej i Pani Barbary Smółki, które wykonały piosenki o ślubnej tematyce.

W tym wyjątkowym dniu małżonkom nie tylko wręczono odznaczenia. Uroczystość była szczególną okazją do rozmowy, miłych wspomnień i podsumowania wspólnie przeżytych lat.

Państwo Stanisława i Bolesław Łukowscy pobrali się 23 listopada 1963 r. w Powidzu. Pan Bolesław pochodzi ze Słoszew, a Pani Stanisława z Wylatkowa. Para poznała się na zabawie w Wylatkowie. Rok później Jubilaci wzięli ślub. Doczekali się 6 dzieci, 13 wnuków i 7 prawnuków. Jako receptę na udany związek podają wzajemny szacunek i życie w zgodzie.

Państwo Barbara i Cyryl Szuster pobrali się 30 czerwca 1973 r. w Gnieźnie. Pan Cyryl pochodzi z Gniezna, a Pani Barbara z Wrześni. Poznali się na tzw. Karei, którą nazywano kiedyś dłuższy odcinek ulicy Chrobrego w Gnieźnie, dzisiaj deptak. Wieczorami spacerowało tam dużo ludzi, wśród nich także Pan Cyryl oraz Pani Barbara wraz z koleżanką. Wspomniana koleżanka była również znajomą Pana Cyryla i przedstawiła sobie przyszłych małżonków. Jubilaci doczekali się 2 dzieci i 1 wnuczki. Ich receptą na długoletni związek jest kompromis i „patrzenie na świat w tym samym kierunku”.

Państwo Łucja i Tadeusz Adamczyk zawarli związek małżeński 29 grudnia 1973 r. w Powidzu. Oboje pochodzą z Ostrowa. Para znała się od najmłodszych lat, uczęszczała do tej samej szkoły, w Ostrowie. Małżonkowie doczekali się 3 dzieci, 5 wnuków i 1 prawnuka. Jubilaci zgodnie twierdzą, że aby przeżyć wspólnie tyle lat, należy nie denerwować się oraz wspierać się w dobrych i złych chwilach.

Państwo Maria i Jan Strzelczyk pobrali się 27 października 1973 r. w Powidzu. Pan Jan pochodzi z Kielecczyzny, natomiast Pani Maria z Powidza. Para poznała się w restauracji, w której Pani Maria pomagała mamie. Pan Jan był wtedy w wojsku i gdy wychodził na przepustki, przychodził do lokalu. Jubilaci doczekali się 2 dzieci i 3 wnuków. Małżonkowie twierdzą, że aby stworzyć długoletni związek należy być dla siebie wyrozumiałym, szanować się i stawiać rodzinę na pierwszym miejscu.

Państwo Barbara i Marek Roszak wzięli ślub 6 października 1973 r. w Powidzu. Pan Marek pochodzi z Gminy Ostrowite, a Pani Barbara z Powidza. Para poznała się na zabawie w Smolnikach Powidzkich. Małżonkowie doczekali się 3 dzieci i 5 wnuków. Ich receptą na długoletni związek jest wzajemne zrozumienie, brak zazdrości i zaufanie.

Państwo Teresa i Tadeusz Gołębiak pobrali się 22 kwietnia 1973 r. w Powidzu. Oboje pochodzą z okolic Polanowa. Małżonkowie znali się od dziecka. Uczęszczali do tej samej szkoły, ich rodziny przyjaźniły się. Para doczekała się 1 syna i 2 wnuczek. Jubilaci twierdzą, że aby przeżyć razem wiele lat trzeba się szanować i dużo z sobą rozmawiać.

Państwo Felicja i Marian Barczak wzięli ślub 20 października 1973 r. w Poznaniu na Starym Rynku. Pani Felicja pochodzi z Powidza, Pan Marian ze Strzałkowa. Para poznała się w autobusie. Wspólnie wracali z pracy i usiedli obok siebie. Małżonkowie doczekali się 3 dzieci i 3 wnuków. Ich receptą na udany związek jest rozsądek i korzystanie z doświadczenia osób starszych, rodziców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Dostojnym Jubilatom. Życzymy, żeby doczekali kolejnych jubileuszy w dobrym zdrowiu oraz aby wspólnie przeżyty czas dostarczał samych miłych wspomnień.

Skip to content