Powidz zanotował awans w rankingu Kondycja finansowa samorządów

Powidz zanotował znaczny awans w rankingu „Kondycja finansowa samorządów. Ranking – nadwyżka operacyjna 2020–2022” opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”.
W latach 2017-2019 Powidz zajmował 74. miejsce, aktualnie znajduje się na pozycji 20.

Wartość nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wskazuje możliwości rozwojowe oraz ilość środków, jakie można przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W prezentowanym rankingu wzięto pod uwagę wskaźnik nadwyżki operacyjnej netto. Notowanie sporządzono z podziałem na sześć kategorii: województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, miasteczka oraz gminy wiejskie. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z lat 2020–2022 r.

Szczegółowe informacje na temat rankingu znajdują się na stronie: https://wspolnota.org.pl/news/ranking-kondycja-finansowa-samorzadow?fbclid=IwAR2dYLl6-86bNtApdto2TBGAaOgIggQM_ud_U95AlMk9lWN3m2T2pixVDes

Skip to content