Trwają końcowe prace związane z montażem platformy windowej dla osób niepełnosprawnych

Trwają końcowe prace w związku z realizacją zadania pn. Zakup i montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do istniejącego budynku Urzędu Gminy Powidz.

Wykonano następujące prace:
– wykonano płytę fundamentową oraz zamontowano podnośnik windowy,
– wymieniono główne drzwi wejściowe oraz posadzki na schodach zewnętrznych, zamontowano balustrady stalowe,
– przebudowano zadaszenie nad wejściem,
– dokonano rozbiórki ścian działowych, części schodów oraz posadzek wewnątrz Urzędu,
– wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych i przebudowę schodów wewnętrznych,
– zamontowano kurtynę nad wejściem,
– przeprowadzono roboty malarskie elewacji frontowej budynku Urzędu.

Aktualnie trwają prace porządkowe. Wykonawca przygotowuje inwestycję do odbioru. Wykonawcą zadania jest firma CERTA TRZEMESZNO Sp. z o.o. z Trzemeszna reprezentowana przez Krzysztofa Bogdziewicza.

Całkowita wartość zadania wynosi 160 147,43 zł, z czego kwota 59 740,00 zł pochodzi ze środków PFRON na podstawie umowy nr 1/2023/WRMR/B w sprawie dofinansowania przedmiotowego zadania przez Jednostkę samorządu – Powiat Słupecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projektu w ramach „Programu wyrównania różnic miedzy regionami III” w obszarze B .
Zadanie zostało zrealizowane w celu dostosowania obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

Skip to content