Harmonogram odbioru odpadów

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.
Jednocześnie przypominamy, że reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym po planowanym wywozie do godziny 12:00.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Gminy Powidz najpóźniej do dnia 20.11.2024 r.

Skip to content