Przetarg na roboty budowlane mieszkań w ramach SIM

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane  mieszkań w m. Powidz w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ‘’KZN- Zachodni” Sp. z o.o.

Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Powidz od września 2020 r. jest członkiem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ,,KZN-Zachodni” skupiającej 14 gmin z woj. wielkopolskiego i lubuskiego.

W bieżącym roku prace związane z przedsięwzięciem postępują zgodnie z planem. Aktualnie został ogłoszony przetarg „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej” link https://platformazakupowa.pl/transakcja/861708

Ponadto zaprojektowano i wykonano już  przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze gazowe przy ul. Witkowskiej.

Uzyskano również zaświadczenie Starosty Słupeckiego o braku obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W trzech budynkach wielorodzinnych (każdy trójkondygnacyjny) przy ul. Polnej i ul. Witkowskiej znajdzie się
38 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej  1974,1 m2  w tym:

  • 6 mieszkań 1 pokojowych
  • 17 mieszkań 2 pokojowych
  • 15 mieszkań 3 pokojowych

Przewidziany został również parking na 76 stanowisk (w tym 29 w hali garażowej), a planowane źródło ciepła to:  kotłownia gazowa i kolektory słoneczne.

Celem inwestycji jest powstanie dostępnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności, bez obciążenia kosztami tej inwestycji budżetu Gminy Powidz.

Zgodnie z uchwałą nr LII/442/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023r. , ogłoszenie o naborze wraz z terminem składania wniosków o zawarcie umowy najmu zostanie podane do publicznej wiadomości.

Skip to content