Trwają prace wykończeniowe przy rozbudowie budynku OSP i ZSP

Trwają prace związane z realizacją przedsięwzięcia ,,Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz.”

Prace w remizie OSP zmierzają ku końcowi. Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe oraz ewentualne poprawki.

Przy rozbudowie budynku ZSP na potrzeby klubu dziecięcego trwa układanie płytek oraz malowanie pomieszczeń.

Wykonawcą obu części jest FENIX Budownictwo sp. z o.o.

Zadanie wsparte ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Skip to content