Podpisano umowę na realizację LSR na lata 2023-2027

10 stycznia 2024 r. w Restauracji Jabłona w Powidzu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Umowa na kwotę ponad 4,5 mln euro została zawarta pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, reprezentowaną przez Panią Prezes Anitę Herudzińską i Panią Wiceprezes Iwonę Suszkę oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Pana Krzysztofa Grabowskiego i Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Panią Izabelę Mroczek. W wydarzeniu brali udział także włodarze gmin, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy oraz goście z obszaru działania LGD.

W związku z podpisaną umową swoje projekty będą mogły zgłaszać samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Fundusze zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, działań związanych z aktywizacją i integracją lokalnej społeczności oraz aktywizacją zawodową kobiet.

Foto. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska

Skip to content