Trwają prace w Polanowie oraz na ul. Wodnej w Powidzu

Aktualnie wykonywane jest korytowanie dróg i układanie warstw podbudowy.
Na ul. Wodnej dodatkowo układane są chodniki.

Wykonawcą robót jest firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” S. C. E. J. Majdeccy.

Informujemy, że Wykonawca jest w zwłoce w realizacji zadania. Gmina nie wyraziła zgody na wydłużenie terminu prac. Mamy nadzieję, że taka decyzja zmotywuje Wykonawcę do szybkiego zakończenia robót.

Zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz” dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Skip to content