Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do szkoły podstawowej oraz przedszkola.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określają następujące uchwały:

– Uchwała  Nr  XXXII/200/17 Rady Gminy Powidz z dnia 23 lutego  2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Powidz – https://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=235&podmenu=262&str=1&id=2651

– Uchwała  Nr  XXXII/199/17 Rady Gminy Powidz z dnia 23 lutego  2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Powidz jest organem prowadzącym jest Gmina Powidz – https://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=235&podmenu=262&str=1&id=2650

Zarządzenie Nr 387/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i szkoły podstawowej:

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:

Skip to content