Rada Gminy Powidz podjęła Apel w sprawie akcji profrekwencyjnych

Na sesji podjęto Apel w sprawie realizacji akcji profrekwencyjnych w związku z wyborami parlamentarnymi z dnia 15 października 2023 r. Zwrócono uwagę, że w ramach minionych wyborów parlamentarnych, rząd Rzeczypospolitej Polskiej zachęcał obywateli do aktywnego w nich udziału, proponując szereg benefitów dla najaktywniejszych samorządów w kraju. Były to:

• dla gmin z najwyższą frekwencją wyborczą w powiecie:

– 1 mln zł na zadania związane z remontami, przebudową, wyposażeniem remiz OSP, działaniami dot. efektywności energetycznej,

– 1 mln zł na inicjatywy społeczne – budżety obywatelskie (fundusze sołeckie),

• dla gmin o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys., które przekroczyły próg 60% frekwencji:

– 250 000 zł dla KGW, zespołów muzycznych,

– 250 000 zł dla klubów sportowych.

Gmina Powidz uzyskując frekwencję na poziomie 79,87%, zakwalifikowała się do puli samorządów, które zdobyły ww. środki o łącznej wartości 2,5 mln złotych. Rada Gminy Powidz zaapelowała o usunięcie surowych uwarunkowań w przypadku puli środków dla jednostek OSP, przywrócenie możliwości nagrodzenia zespołów muzycznych w ramach przyznanych środków i przekazania szczegółowych informacji (w tym dat i wytycznych), odnośnie środków na inicjatywy społeczne i kluby sportowe.

Skip to content