Rozpoczynamy kontrole związane z wywozem nieczystości

Urząd Gminy Powidz informuje, iż od najbliższego poniedziałku tj.  26.02.2024 r. rozpocznie się kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kontrola rozpocznie się od mieszkańców m. Powidz.

Skip to content