LV sesja Rady Gminy Powidz

29 lutego  2024 r. (tj. czwartek) 
o godz. 800 odbędzie się 
LV – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz.

Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Powidzu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
  5. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok.
  6. Zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/-/ Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl    

Skip to content