Dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu  „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz”

Gmina Powidz informuje, że rozpoczyna dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu  „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz”.  Nabór prowadzony jest w  celu  rozpoznania zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie parasolowym, dotyczącym dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie:
– instalacji fotowoltaicznych;
– pomp ciepła;
– kotłów na biomasę;
– kolektorów słonecznych;
– magazynów energii.

Nabór ankiet zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie: 19.03.2024 r. – 29.03.2024 r.

Ankiety można składać:
a) osobiście w godzinach przyjmowania interesantów (8:15-15:15) – w sekretariacie Urzędu Gminy Powidz, pok.nr. 9 ;
b) elektronicznie: przesyłając skan deklaracji na adres e-mail: wnioski@powidz.pl lub na adres skrytki ePUAP: 69j7s0mlcu
c) u Sołtysów

Przed złożeniem ankiety prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją:

– Podstawowe informacje dotyczące projektu – prezentacja ze spotkania z dnia 21.02.2024 r.:

– Regulamin:

– Ankieta do pobrania:

Skip to content