Ukończono rozbudowę remizy OSP i budynku ZSP

Ukończono realizację zadania ,,Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz”: rozbudowa remizy OSP w Powidzu oraz rozbudowa budynku ZSP na potrzeby klubu dziecięcego.

Remizę OSP w Powidzu rozbudowano o ponad 300m2 w formie parterowej: o 2 garaże, część biurową, szatnię, dyżurkę oraz pomieszczenia, które będzie można wykorzystać na realizację zadań własnych gmin (np. na potrzeby NGO, inicjatyw Domu Kultury, ale także jako lokal wyborczy). Teraz nastąpi niezbędne wyposażenie pomieszczeń m.in. dzięki środkom z funduszu sołeckiego sołectwa Powidz.

W ramach rozbudowy budynku ZSP (znajdującego się na podwórku szkolnym), powstały dodatkowe pomieszczenia, które posłużą funkcjonowaniu klubu dziecięcego.
Uchwały, w sprawie naboru dla osób zainteresowanych skorzystaniem z tej usługi publicznej, podejmie rada gminy nowej kadencji na jednej z pierwszych sesji.

Przy okazji tej rozbudowy budynku ZSP, przebudowane zostały pomieszczenia przedszkola, dzięki czemu zyskały one nowoczesny standard.

Wykonawcą obu części był FENIX Budownictwo sp. z o.o. Autorem dokumentacji projektowej i inspektorem nadzoru Paweł Wielgus.

Informujemy, że do pełnego funkcjonowania obiektów ZSP i OSP konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Aktualnie prowadzimy działania zmierzające do osiągnięcia tego celu.

Zadanie wsparte ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 3 429 288, 40 zł.

Budynek ZSP:

Budynek OSP:

Skip to content