Kanalizacja sanitarna w Wylatkowie i Powidzu

Trwają prace nad budową kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie i Powidzu ul. Wybudowanie.

To pierwsze działania dotyczące skanalizowania tej części Gminy Powidz, w zlewni Jeziora Niedzięgiel, w której znajdują się zabudowania stałych mieszkańców oraz nieruchomości rekreacyjne.

Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa.

Wartość zadania wynosi blisko 6 mln zł, z czego 5 590 965,69 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Finalnie wykonane zostanie ponad 11 km sieci kanalizacji sanitarnej, dwie przepompownie ścieków oraz przeprowadzona zostanie modernizacja przepompowni przy ul. Kolejowej w Powidzu, do której tłoczone będą ścieki z Wybudowania i Wylatkowa. Nieczystości z przepompowni będą tłoczone bezpośrednio do oczyszczalni. W ramach inwestycji wykonany zostanie też rurociąg tłoczny przez wieś (do terenu za byłą szkołą), dzięki czemu przy realizacji 2 etapu, łatwiej będzie rozbudować kanalizację w Wylatkowie.

Gmina Powidz ma pozyskane wsparcie na kontynuację robót w Wylatkowie. W tej chwili opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Skip to content