ZUS otwiera okno transferowe

ZUS informuje:

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera okno transferowe. Po raz kolejny można będzie zdecydować, gdzie ma trafić część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS, czy do OFE. Następne okno transferowe aktywne będzie dopiero za cztery lata.

Osoby ubezpieczone, które chciałyby dokonać zmian dotychczasowego podziału składki, powinny przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosowne oświadczenie – wyjaśnia Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Natomiast osoby, które chcą utrzymać dotychczasowy podział składki, nie muszą podejmować żadnych działań.

Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) oraz w placówkach ZUS. Dokument można przekazać przez PUE ZUS, tradycyjnie pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS.

Należy pamiętać, że składając deklarację o przekazywaniu części składki do OFE, bądź zmianie OFE na inny Fundusz, konieczne jest zawarcie umowy z wybranym Funduszem.

Podział składki emerytalnej – czyli o czym decydujemy

Przypomnijmy, składka emerytalna osoby ubezpieczonej wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru, czyli np. wynagrodzenia. Składka dzielona jest na I i II filar. 12,22 proc. trafia na konto w ZUS (I filar), a 7,3 proc. na II filar. W ramach II filaru mamy możliwość wyboru, czy chcemy całą składkę przekazać na subkonto prowadzone przez ZUS, czy też podzielić ją na subkonto w ZUS i OFE. Jeśli zdecydujemy się na podział, wówczas na subkonto trafia 4,38 proc. podstawy wymiaru składki, a 2,92 proc. trafia do Otwartego Funduszu Emerytalnego, z którym dana osoba zainteresowana zawarła umowę.

Jeśli ubezpieczony do tej pory nie był członkiem OFE, po raz pierwszy rozpoczął aktywność zawodową i chce przystąpić do OFE, to może teraz złożyć stosowne oświadczenie i w ciągu czterech miesięcy od złożenia oświadczenia, zawrzeć pierwszorazową umowę z OFE, które wybierze.

Kto nie składa oświadczenia

Oświadczenia nie składają osoby, które nie chcą zmieniać swojej wcześniejszej decyzji o sposobie podziału składki emerytalnej – dodaje Nowicka – Oświadczenia takiego nie składają również osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. W ich przypadku zaczyna już działać tzw. „suwak bezpieczeństwa”, chroniący środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, OFE zaczyna stopniowo przekazywać zgromadzone u siebie składki do ZUS.

Co istotne, deklaracje, które ubezpieczeni będą składać, dotyczyć będą tylko przyszłych składek. Te, które zostały rozdysponowane, zgodnie z decyzją podjętą podczas poprzedniego okna transferowego, zostają tam, gdzie dana osoba zdecydowała się je odprowadzać. Ostatnie okno transferowe otwarte było w 2016 r. W 2020 r. nie było uruchamiane z powodu pandemii. Kolejne otwarcie za cztery lata, w 2028 r.

Skip to content