Wizyta studyjna samorządowców z Gminy Czempiń

Dnia 19.04.2024 r. gościliśmy na terenie Gminy Powidz samorządowców – radnych i sołtysów z Gminy Czempiń, którzy odbywali wizytę studyjną. Wraz z uczestnikami przybyli również Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki oraz Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi Bartosz Kobus.

Podczas spotkania w Domu Kultury, Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit przedstawił charakterystykę gminy, zwracając szczególną uwagę na jej historię, najważniejsze inwestycje oraz filary rozwoju – przyrodę, turystykę i bazę wojskową.
Col. Andrew Adamczyk – dowódca garnizonu wojsk USA w Powidzu, opowiedział o działalności wojska oraz współpracy z lokalną społecznością.
Temat współpracy żołnierzy amerykańskich z mieszkańcami Gminy Powidz przybliżył również Dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski, zwracając też uwagę na szeroką ofertę zajęć i wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury.
Radna Małgorzata Wilk zaprezentowała sołectwo Anastazewo – walory przyrodnicze, wykonane inwestycje (m. in. wybudowanie Świetlicy Wiejskiej w Anastazewie przy wsparciu Gminy Powidz) i działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

Następnie udaliśmy się do Charbina, gdzie Sołtys i Radna Hanna Bełdzikowska zaprosiła samorządowców do świetlicy kontenerowej powstałej z udziałem środków RFIL dla miejscowości poPGRowskich. Goście obejrzeli także wiatę rekreacyjną zrealizowaną z udziałem środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się również przy budowie bloków w ramach SIM na ul. Polnej. Gmina Czempiń jest członkiem tej samej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Zachodni, co Gmina Powidz.

Dziękujemy samorządowcom za wizytę oraz zaangażowanie w dyskusję i wymianę doświadczeń. Wierzymy, że przyczyni się to do dalszego rozwoju naszych lokalnych społeczności.

Skip to content