Urząd statystyczny w Poznaniu informuje o badaniach ankietowych 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r., w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy, realizowane będzie badanie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Skip to content