1 maja 2024 – 20. rocznica przystąpienia Polski do UE

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Wraz z Rzeczpospolitą do UE wstąpiły również Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne. 

Przypomnijmy, że 16 kwietnia 2003 roku w Atenach w imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner. 
Następnego dnia Sejm RP podjął uchwałę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku. Wyniki referendum przedstawiały się następująco:
– 77,45 % biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za członkostwem w UE,
– 22,55 % zagłosowało przeciw,
– 0,72 % głosów było nieważnych.
Frekwencja wyniosła 58,85 %.

23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany. O północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Oficjalne unijne uroczystości odbyły się w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo UE). Przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese przy dźwiękach „Ody do radości” Beethovena na maszty wciągnięto 25 flag państw Unii. Uroczystości państwowe miały miejsce również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Przystąpienie do Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości współpracy i rozwoju. Umożliwia np. swobodne przemieszczanie się i pobyt na terytorium państw członkowskich, rozwój handlu zagranicznego czy korzystanie z funduszy unijnych. Na terenie naszej gminy przy wsparciu z tych funduszy zrealizowanych zostało wiele inwestycji m. in. rewitalizacja powidzkiego Rynku, budowa świetlicy wiejskiej w Anastazewie czy wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina.

Skip to content