Relacja z gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

W piątek br. odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny z udziałem delegacji i pocztów sztandarowych. Liturgię sprawował wikariusz powidzkiej parafii ks. Marcin Maciejewski, oprawę muzyczną zapewnił Chór Sonata oraz kapela Powidz Band.

Po mszy św. nastąpił przemarsz na skwer 770-lecia Powidza, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.
Odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego, Wójt Gminy wygłosił okolicznościowe przemówienie, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy płycie pamiątkowej „Ojcom Naszym”.

Wójt Gminy Jakub Gwit rozpoczął od stwierdzenia, że to bardzo ważne, aby mieć marzenia, a także odwagę do ich realizacji, wytrwałość i otwartość na drugiego człowieka. Podkreślił w ten sposób znaczenie wspomnianych wartości w przypadku twórców Konstytucji 3 Maja, którzy w obliczu wielu zagrożeń zdecydowali się na reformę ustrojową. Wójt przypomniał, że była to nowoczesna Konstytucja, wprowadzająca zwierzchność narodu, wybory większością głosów, zniesienie liberum veto czy zasadę trójpodziału władzy (na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą). Po uchwaleniu Konstytucji, w listopadzie 1791 r. dokonano nowego podziału terytorium Polski na województwa i powiaty.
Pan Wójt zaznaczył, że zwierzchnictwo narodu oznacza, iż obywatele mają władzę, wybierają swoich przedstawicieli, mogą prezentować także postawę patriotyzmu, uczestnicząc w uroczystościach czy głosując w wyborach. Skierował przy tym podziękowania dla mieszkańców Gminy Powidz za wysoką frekwencję w wyborach samorządowych 7 kwietnia, która wyniosła ponad 67%. Nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich obecnych za udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, a w szczególności dla delegacji, pocztów sztandarowych, Chóru Sonata, kapeli Powidz Band, koordynatorów przebiegu uroczystości i dbających o bezpieczeństwo uczestników.

Skip to content