Przygotowanie do sezonu letniego 2024

20 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Powidz, odbyło się spotkanie robocze poświęcone sprawom bezpieczeństwa i przygotowaniom do sezonu letniego. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, nie zabrakło na nim zaproszonych przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych, w tym – przedstawicieli wojsk sojuszniczych stacjonujących na terenie gminy.

Na spotkaniu omówione zostały kwestie związane z zabezpieczeniem Jeziora Powidzkiego przez drużyny WOPR i harmonogramem podejmowanych dyżurów. Ponadto skupiono się na omówieniu problemu zanieczyszczania jeziora wskutek korzystania z silników spalinowych i zwrócono szczególną uwagę na potrzebę kontroli łodzi pod kątem używania właśnie tego rodzaju, niedozwolonych silników. Obowiązują tu dwa akty prawne dotyczące tej materii: uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XXIX/753/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego (mowa tutaj o zakazie silników motorowych – poruszono w dyskusji, żeby doprowadzić do takiej zmiany, które jednoznacznie wskaże, że zakaz dotyczy silników spalinowych oraz silników elektrycznych o dużej mocy) oraz Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Słupeckiego.
Ponownie zaapelowano także do właścicieli wypożyczalni małego sprzętu wodnego (np. rowerów wodnych) o obowiązek wyposażenia tych jednostek w odpowiednią ilość kamizelek ratunkowych – wiadomo, że aspekt tego wyposażenia również stanie się przedmiotem kontroli na wodzie, gdyż niewystarczające zabezpieczenie załogi może okazać się dramatyczne w skutkach, gdyby doszło do jakiegokolwiek incydentu z udziałem załogantów.

Uzgodniono również konieczność uporządkowania zieleni w obrębie poboczy i skrzyżowań przy drogach gminnych celem poprawienia widoczności kierowców. W związku z pojawiającymi się ostatnio zdarzeniami drogowymi w obrębie nowej drogi powiatowej, zdecydowano o wprowadzeniu pewnych zmian w organizacji ruchu, między innymi poprzez zmianę oznakowania i wymuszenie bezwzględnego zatrzymania na newralgicznych skrzyżowaniach, a także rozwiązań które poprawią bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.

W spotkaniu uczestniczyli:
Mariusz Pawela – KP PSP w Słupcy
Małgorzata Chuda – WOPR ZR Konin
Paweł Cierniak – WOPR Powidz
Arkadiusz Rożek – WOPR Powidz
st. chor. sztab. Leszek Olejniczak – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu
Wojciech Kujawa – WP KPP w Słupcy
Arkadiusz Adamski – PP w Powidzu
Małgorzata Modrzejewska – Starostwo Powiatowe w Słupcy,
Rafał Chmiel i kierownik Jerzy Kałecki – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Słupcy
Michał Wysocki – Prezes OSP Powidz
Aleksandra Kowalewska – 33. Baza Lotnictwa Transportowego
Richard Arter i Phillip C. Merchant – Powidz Military Community
Scott Banes i Daniel Alaimo – 984 Military Police Company
Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz
Piotr Kowalski – Wicestarostwa Słupecki
Krzysztof Marszałek – Inspektor UG Powidz
Radni: Małgorzata Wilk, Kinga Łykowska, Joanna Andrzejewska, Rafał Ambrożak, Michał Nawrocki, Hanna Bełdzikowska, Milena Miczyńska, Grzegorz Nawrocki,
Sołtysi: Halina Pankros, Mariola Górniak, Anna Szymańska
Właściciele czarterów – Maciej Krajka, Krzysztof Sieszchuła, Mieszko Gryz

Skip to content