Spotkanie z Panią Minister Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-Kloską

21 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit uczestniczył w spotkaniu z Panią Minister Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-Kloską. Spotkanie odbyło się w celu wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszych działań zmierzających do poprawy stanu wód w jeziorach Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Aktualnie trwa inwentaryzacja terenu. Należy ocenić wpływ dalszych inwestycji na środowisko, co umożliwi dokładne zaplanowanie obiegu wody i ostatni etap rekultywacji terenów pokopalnianych.

Pani Minister Hennig-Kloska wspomniała, że widać już pierwsze efekty działań. Zbiornik Kleczew został wypełniony wodą, tworzy się w nim coraz bogatsza ichtiofauna, pojawiają się tam kolejne gatunki ptaków, nie ma tam negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Uczestnikami spotkania byli:
Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk,
Generalny Dyrektor  Ochrony Środowiska Piotr Otawski,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Marcin Nowak,
Wiceprezes PGW Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu Bogumił Nowak,
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Agnieszka Wiśniewska,
Dr Michał Kupczyk z Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu,
Józef Drzazgowski z Rady nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu,
Etatowy Członek Zarządu Ewa Barłoga-Purol,
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew Mariusz Musiałowski,
Wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński.

Skip to content