Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje o badaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w III kwartale 2024 r. na terenie Państwa gminy realizowane będzie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

Więcej informacji o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny dostępnych na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Skip to content