V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

5 lipca 2024 r. (tj. piątek) 
o godz. 800 odbędzie się 
V – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Powidz

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
  4. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok.
  5. Zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodnicząca Rady Gminy Powidz

/ – /  Joanna Andrzejewska

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl  

Skip to content