Środki z Odnowy Wsi dla Sołectwa Powidz

Wsparcie na zakupy do działań kulturalnych

Projekt pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz”  uzyskał dofinasowanie w ramach  X edycji konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw”. Główne cele realizacji zadnia to umożliwienie organizacjom działającym na terenie Gminy Powidz przechowywania nabytego majątku ruchomego w bezpiecznym miejscu, za sprawą zakupu zamkniętych szaf oraz umożliwienie organizowania bezpiecznych imprez kulturalnych, dzięki specjalnym barierkom ochronnym.  Zakup wpłynie na optymalizację kosztów, a więc ułatwi dostęp, do różnorodnych wydarzeń kulturalnych.  Celem projektu jest promocja sołectwa, rozwijanie aktywności społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia mieszkańców sołectwa w działaniach na rzecz rozwoju miejscowości i integracji.  Kwota dofinansowania  z budżetu Województwa Wielkopolskiego to 7950,00 zł.  Wkład własny stanowi fundusz sołecki sołectwa  Powidz na 2022 r.

Dodaj komentarz

Skip to content