Przewozy autobusowe w gminie

Kolejny rok z rzędu Gmina Powidz pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację gminnych przewozów użyteczności publicznej. Kwota wsparcia to 207 975 zł, przy założonej całkowicie wartości realizacji 231 545,50 zł. Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit zawarł umowę w tej sprawie z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim. Operatorem przewozów będzie spółka Euromatpol Sp. z o.o. z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym, z którą Gmina Powidz reprezentowana przez Wójta zawarła umowę. Operatora reprezentował prokurent Jakub Kieliszek.

Przewozy obejmują większość sołectw Gminy Powidz, od jakiegoś czasu dołączyły Charbin czy Polanowo. Realizowane są również przewozy w weekendy. Realizacja gminnych przewozów, pozyskanie na niech dofinansowania, umożliwia kontynuowanie kursów autobusów dalej w kierunku powiatu gnieźnieńskiego (Witkowa, Gniezna) a także jednego kursu w kierunku Słupcy.

Dodaj komentarz

Skip to content