Nagrody, wyróżnienia i stypendia dla sportowców

Urząd Gminy Powidz informuje, o możliwościach składania wniosków dla sportowców – doStarostwa Powiatowego w Słupcy oraz do Urzędu Gminy Powidz:

  1. do 25 stycznia 2023r. można składać wnioski do Starostwa Powiatowego w Słupcy o nagrody finansowe i wyróżnienia statuetki Viktorii dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

– zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych,
– dyrektorzy szkół i placówek,
– osoby fizyczne.

Wnioski wraz  załącznikami należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wniosek – XXIII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego” do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy (ul. Poznańska 20)

https://www.powiat-slupca.pl/index.php/mos-slupca-przyzna-nagrody-za-osiagniecia-sportowe-trwa-nabor-wnioskow/

2.  do 28 lutego 2023r. w Urzędzie Gminy Powidz można zgłaszać wnioski o przyznanie stypendium sportowego Gminy Powidz. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi mającemu miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Powidz lub działającemu w klubie mającym siedzibę na terenie Gminy.

Wnioski mogą składać:

– zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik,
– związek sportowy lub organizacja zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych,
– zainteresowani zawodnicy.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określone zostały w uchwale Nr XXI/110/12 Rady Gminy Powidz z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie regulaminu przyznawania i cofania okresowych stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i wyróżnień z nagrodą za osiągnięcia sportowe – LINK do uchwały.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Powidz.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data  wpływu wniosku w wersji papierowej do Urzędu Gminy w Powidzu.

wniosek-stypendium-sportowe-Gmina-Powidz

 

Dodaj komentarz

Skip to content